Tümünü Gör

Batı düşünce dünyasından farklı olarak, kişinin kendisinden bahsetmesinin “ayıp” addedildiği bir toplumsal geleneğin üyeleriyiz.
Bilim ve Gelecek, bilimsel bilginin topluma yayılması için uğraş veren ve bilginin toplumsal yarar için kullanımının sağlanmasını savunan bir yayın kolektifidir.