Denetleme Kurulu Yönergesi

YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR DENETLEME KURULU YÖNERGESİ

Disiplin Yönergesi

YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR  DİSİPLİN YÖNERGESİ

Haysiyet Kurulu Yönergesi

YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR HAYSİYET KURULU YÖNERGESİ

Satın Alma Harcama ve Bütçe Yönergesi

YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR SATIN ALMA, HARCAMA VE BÜTÇE YÖNERGESİ

Toplu Hak Yönetimi Kaynaklı Gelirler ile Hukuki Takip Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi

YAYINCILAR TELİF HAKLARI VE LİSANSLAMA MESLEK BİRLİĞİ – YAYBİR Toplu Hak Yönetimi Kaynaklı Gelirler ile Hukuki Takip Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi