Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

WIPO (World Intellectual Property Organization), Birleşmiş Milletler’in fikri mülkiyet alanında özelleşmiş bir örgütüdür. Uluslararası bağlamda fikri mülkiyet haklarının korunması, fikri mülkiyet politikalarının düzenlenmesi, bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik çalışmalarda bulunan WIPO, gelişmekte olan ülkelere bu doğrultuda finansal ve bilimsel destekte de bulunmakta ve dünyada yeniliğe ve yaratıcılığa imkan veren uluslararası bir fikri mülkiyet sisteminin gelişimini amaçlamaktadır.

WIPO, 1967’deki WIPO Toplantısı sonucunda imzalanan WIPO Anlaşması’yla kurulmuştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde olan WIPO’ya üye 188 devlet bulunmaktadır. Türkiye, 1976’da WIPO Anlaşması’nı imzalamış ve WIPO’ya katılmıştır.

WIPO internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO)

IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi ve Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde yer alan temel uluslararası telif hakları prensipleri üzerine kurulan bağımsız bir örgüttür. Çoğaltım haklarının ve telif hakkıyla korunmakta olan eserlere ait diğer hakların, üyesi olan ulusal Çoğaltım Hakları Kuruluşları’nın (RRO) işbirliği ile uluslararası bağlamda toplu olarak yönetimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

IFRRO, fikir ve sanat eserlerinin telif haklarının korunarak kullanımını ve bu konuda uygun yasal çerçevelerin oluşturulmasını destekleyen uluslararası ortak bir platformdur. Dünyada toplu hak yönetiminin gelişimini ve üyeleri arasındaki ilişkileri ve bilgi paylaşımını teşvik ederek fikir ve sanat eserlerinin telif haklarına uygun bir şekilde yasal kullanımını kolaylaştırmak ve hak sahiplerine teliflerinin etkin bir şekilde iletilebilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunur.

YAYBİR, IFRRO üyesidir.

IFRRO internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.