BANDROL

Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade eder. 

BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr adresinden talep yapılması gerekmektedir.
Bahsi geçen örnek formlar www.yayfed.org sitesinden temin edilebilir.

NORMAL BANDROL

A. İŞLETMELER
a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka Dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”
b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)
2. İmza sirküleri (Güncel)
3. Bandrolü vekil alacak ise vekâletname (Güncel)
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

B. DERNEK VE VAKIFLAR
a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”
b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)
2. Bandrolü vekil alacak ise vekâletname (Güncel)
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


C. KAMU KURUMLARI
a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri
(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
4. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”
b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Yetki Belgesi (Güncel)
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


D. GERÇEK KİŞİLER
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)
3. Matbaa veya dolum tesisi yazısı
4. Bandrolü vekil alacak ise vekâletname
5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

İTHAL BANDROL

A. İŞLETMELER
a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı
3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)
b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)
2. İmza sirküleri (Güncel)
3. Bandrolü vekil alacak ise vekâletname (Güncel)
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.


B. DERNEK VE VAKIFLAR
a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)
1. Banka dekontu (2 Adet)
2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı
3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)
b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)
1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)
2. Bandrolü vekil alacak ise vekâletname (Güncel)
***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.
***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: YAYFED

Bandrol Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayın.