Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği – YAYBİR ’e üye olabilmeniz için; aşağıda ifade edilen belgeleri eksiksiz ve belirtilen usule uygun doldurup, Birliğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Eksik evrakların bulunduğu başvurular, Yönetim Kurulu gündemine alınmamaktadır. Fotokopi olarak istenen tüm evrakları lütfen “aslı gibidir” onaylı, kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak gönderiniz.

1.

Üyelik Başvuru Formu

2.

Genel Yetki Belgesi

3.

İmza Sirküleri

4.

Dernek Tüzüğü/Vakıf Senedi (Dernek/Vakıf üye başvurularında istenir)

5.

Giriş Bedeli ve Aidat

6.

Kitap Listesi ve/veya Yayın Kataloğu ve Taahhütname

7.

Vergi Levhası

8.

Yayıncılık Sertifikası

9.

Temsilci Bildirimi

10.

Marka Tescil Belgeleri

01

Üyelik Başvuru Formu

Formu indirmek için tıklayınız: Tüzel Kişi / Dernek/Vakıf / Gerçek Kişi

Hukuki durumunuza uyan başvuru formunu doldurarak, şirket, vakıf/dernek yetkilisi şahsın ıslak imzasıyla ve kaşelenmiş olarak iki adet hazırlayınız. Şahıs şirketlerinde, formu şirket sahibi imzalamalıdır.

02

Genel Yetki Belgesi

Genel Yetki Belgesi örneği için tıklayınız: Genel Yetki Belgesi

Korsanla mücadelede hak ve çıkarlarınızı etkin olarak koruyabilmemiz için "Genel Yetki Belgesi"ni vakfınızın/şirketinizin/derneğinizin yetkilisinin ıslak imzasıyla, kaşelenmiş ve tarih atılmış olarak hazırlayınız.

03

İmza Sirküleri

Başvuru tarihi itibarıyla en güncel bilgileri yansıtan Şirket/Vakıf/Dernek adına imza atmaya yetkili şahsa ait imza sirkülerini, aslı gibidir onaylı, imzalı ve kaşeli olarak hazırlayınız.

04

Dernek Tüzüğü/Vakıf Senedi (Dernek/Vakıf üye başvurularında istenir)

Vakıf senedi/Dernek Tüzüğünüzün yayın faaliyeti gösterir ifadeyi içeren bölümün fotokopisini getiriniz.
05

Giriş Bedeli ve Aidat

Üyelik başvurunuzun onaylandığının size bildirilmesinden sonra, en geç yedi gün içinde; 100,00 -TL giriş bedeli ve yıllık üyelik ücreti olan 240,00 -TL aidatı, birliğimize ait (Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği) Türkiye Garanti Bankası Nuru Osmaniye Şubesi, Şube Kodu:368, Hesap No:6297436, IBAN: TR 94 0006 2000 3680 0006 2974 36 hesabına ya da Birlik merkezinde makbuz karşılığı yatırabilirsiniz. Giriş bedeli ve aidatın yatırılmaması durumunda üyeliğinizin kabulü kararı işleme konmayacaktır.

06

Kitap Listesi ve/veya Yayın Kataloğu ve Taahhütname

Hukuki statünüze uyan taahhütname örnek formunu, yayınevinizin antetli kağıdına doldurup, şirket/vakıf/dernek yetkilisi şahsın ıslak imzasıyla ve kaşelenmiş olarak hazırlayınız.

(Taahhütname için tıklayınız: Tüzel Kişi, Dernek/Vakıf, Gerçek Kişi)

Formun eki olarak; başvuru tarihiniz itibarıyla mali haklarına sahip olduğunuz tüm kitapları ISBN/Eser Adı/ Yazar/ Çevirmen/ bilgilerini gösterir şekilde belirtiniz.

07

Vergi Levhası

Başvuru tarihinde geçerliliği devam eden, tasdikli ve onaylı fotokopisini getiriniz.

10

Yayıncılık Sertifikası

Başvuru tarihinde geçerliliği devam eden sertifikanın fotokopisini getiriniz. Yayıncılık Sertifikası İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden alınmaktadır.

11

Temsilci Bildirimi

Bildirim formu için tıklayınız: Tüzel Kişi / Dernek/Vakıf

Hukuki statünüze uyan temsilci bildirim örnek formunu yayınevinizin antetli kağıdına doldurup Şirket, Vakıf / Dernek yetkilisi şahsın ıslak imzasıyla ve kaşelenmiş olarak hazırlayınız. Forma Temsilciye ait 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ekleyiniz.

Not: Temsilci, sizi YAYBİR faaliyetlerinde, toplantılarında temsil edecek olan kişidir. Tüzel kişi yetkilisi olabileceği gibi, serbestçe belirleyeceğiniz bir başkası da olabilir.

Şahıs şirketlerinde temsilci bildirimi yapılması gerekmemektedir.

12

Marka Tescil Belgeleri

Yayınlandığınız süreli olmayan yayınların üzerinde gözüken markanın Türk Patent Enstitüsünce onaylanmış belgesinin fotokopisini getiriniz.