YAYINCILIK SERTİFİKASI

Sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar.

SERTİFİKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sertifika işlemleri için öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün Sertifika Başvuruları bölümüne giriş yapılması lazım. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra bulunduğunuz ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sayfasından sertifika başvurusu yapılır, istenen ilgili evraklar tamamlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilir.

A. SERTİFİKA YENİLEME:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız.
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız, kod ve şifre ile sisteme giriş yapınız, sertifika işlemlerinden, yenileme veya yeni sertifika bölümünü seçiniz, süresi dolan sertifikalarınız, sistemde geçerlilik süresi dolmuş olarak görünecektir, adres değişikliği ve unvan değişikliği varsa ilgili kutucuklara tıklayıp devam ediniz, sertifika başvurusunu onaylayınız, çıkan sayfada başvuru bilgileriniz yer alacaktır, ilgili sayfanın dökümünü alınız.
• Hangi hesaba, ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
Önemli: Sertifika aslını kaybettiyseniz, internet başvurusu sırasında yenileme nedeni seçeneklerinden “Zayi” kısmını seçiniz. Zayi için gazeteye sertifika numarasını belirtilerek kayıp ilanı verilmesi ve bu ilanın başvuru sırasında müdürlüğümüze diğer evraklar ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• Eski Sertifikanın Aslı
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURULACAKTIR.

B. ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız.
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız, ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız, uygun ticari işletmeyi seçerek devam ediniz.
• Ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazarak devam ediniz, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız, formu doldurup, devam ediniz.
• Sertifika başvurusunu onaylayınız.
• Gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız.
• Hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Noter Tasdikli Vekaletname veya Yetki Belgesi
• Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi
• Vergi Levhası
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURULACAKTIR.

C. ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız.
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız, ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız.
• “Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler” bölümünü seçerek devam ediniz.
• Ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazınız, vergi numarası bölümüne T.C. kimlik numarası yazıp giriş (enter) tuşuna basınız.
• Devam ederek, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız.
• Sertifika işlemlerinden, “yeni sertifika talebi yapmak istiyorum” bölümünü seçiniz.
• Formu doldurunuz, devam ediniz, sertifika başvurusunu onaylayınız.
• Gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız.
• Hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
• Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)
• Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)
• İmza Sirküleri
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURULACAKTIR.

D. DERNEK VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER
• www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız.
• F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız.
• İlk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim üye olmak istiyorum” bölümünü açınız, Dernek – Vakıf opsiyonlarından, tarafınıza uygun olanı seçerek devam ediniz.
• Ticari bilgileri ve iletişim bilgilerinizi yazıp, devam ediniz, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız, formu doldurup, devam ediniz, sertifika başvurusunu onaylayınız.
• Gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız.
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• Hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
• Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte)
• İmza Beyannamesi
• Dilekçe (ıslak imzalı)
• Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)
• Yetki Belgesi veya Vekaletname
• Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
• İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği
• www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURULACAKTIR.

E. FUAR, FESTİVAL VE BENZERİ ETKİNLİKLER İÇİN SERTİFİKA TALEBİ:

Fuar, Festival ve benzeri etkinlikler için Sertifika almak isteyenler TEHAKSİS sisteminden sertifika suret talepleri bölümünden başvurmaları gerekmektedir. (www.telifhaklari.gov.tr)

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
• İmza Sirküleri
• Suret talep edilen Dilekçe(Islak imzalı)
• Faaliyet Belgesi
• Fuar sözleşmesinin çift taraflı kaşeli ve imzalı örneği (Fuar organizasyon şirketi ve fuara katılan firmaların yetkili imzaları ve kaşeleri eksik olmamalıdır.)
İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURULACAKTIR.

Kaynak: Telif Hakları Genel Müdürlüğüİstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifika Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayın.