Sertifika Uygulaması Nedir?

Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin sertifikalandırılmasına yönelik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan sistemdir.

Sertifika Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?

– 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi

– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikSertifika Alması Zorunlu Yerler Hangileridir?

Aşağıda belirtilen yerler faaliyet konularını gösterir bir sertifika almak zorundadır.

-Dolum tesisleri, matbaalar ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı diğer yerler,

-Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler,

-Yayınevleri,

-Film ve fonogram yapımcıları,

-Ticari sanat galerileri, güzel sanat eserlerinin perakende satışını yapan yerler ile güzel sanat eserlerinin müzayede, mezat yahut açık artırma ile satışının yapıldığı yerler,

-Fikir ve sanat eseri içeren nüsha ve materyallerin; satış, dağıtım veya ithalatını yapan ya da bunları kiraya veren yerler.

Sertifika Başvurusu Nasıl yapılır?

Sertifika Başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan Online İşlemler – Sertifika Başvuruları” linkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilmektedir. Online başvuruda gerekli bilgilerin doldurulmasını takiben sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Sertifika Nereden Temin Edilir?

Sertifika başvurusunun onaylanması sonrasında otomasyon sistemi üzerinden bilgisayara indirilerek çıktı alınması mümkündür.