Hakkımızda

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği – YAYBİR, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; eser veya hak sahiplerinden sözleşmeyle devraldıkları mali hakları kullanarak ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş bir meslek birliğidir.
İlim ve edebiyat eserleri yayıncılarına meslek birliği kurma hakkı veren yasa değişikliğinden sonra 27.04.2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanarak çalışmalarına başlayan YAYBİR’in kültür, eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren 408 üyesi bulunmaktadır.
YAYBİR’in yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu’dur.
YAYBİR, telif haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesinin yanı sıra; mevzuat ve uygulamanın iyileştirilmesi, yasa uygulayıcılarının eğitimi ve telif hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrultusunda ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaktadır.
2012 yılından beri sürdürdüğü korsanla mücadelede YAYBİR, kolluk güçler ve il denetim komisyonları gibi pek çok farklı kurumla işbirliği yürüterek telif hakkı ihlallerinin önlenmesi ve bunlara dair ciddi yaptırımlar yapılmasına ön ayak olmuş, bu şekilde üyelerinin sahip olduğu hak kayıplarının önüne geçmiştir. Son yıllarda dijital ortamda hızla yaygınlaşan korsan faaliyetlerine karşı çeşitli platform ve internet siteleriyle işbirliği içinde olarak ve gerektiğinde hukuki yollara başvurarak etkili bir şekilde mücadele etmeye devam etmektedir.
Kurucuları arasında olduğu Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu – YAYFED’in 2011 yılından beri üyesidir.
Veritabanı ve lisanslama konularında yıllar içinde oluşturduğu bilgi birikimini yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefleyen YAYBİR, bu amaç doğrultusunda 2019 yılında ilim-edebiyat alanında faaliyet gösteren 7 meslek birliğinin imzasıyla oluşturulan Ortak Lisanslama Platformu’na (OLP) ön ayak olmuştur. Eser sahibi ve yayıncı meslek birliklerini bünyesinde toplayan OLP üzerinden üniversite ve kopyalama merkezlerini lisanslama yönünden çalışmaları devam etmektedir.
YAYBİR, uluslararası düzeyde hak ihlallerinin önlenmesi ve üyelerinin haklarının takibi amacıyla yurt dışındaki telif hakları kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır ve 2011 yılından beri Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu – IFRRO üyesidir.
YAYBİR, İngiliz telif kuruluşu CLA ile yaptığı ikili anlaşmadan doğan bedelleri Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki hak sahiplerine ulaştırmaya başlamış ve yurtdışı telif bedellerinin dağıtımını ilim-edebiyat alanında gerçekleştiren ilk meslek birliği olmuştur.

kurdele
kare1
kare2
kare3
kare4

Başlıca Faaliyet Alanlarımız

Korsanla Mücadele

Üye yayınevlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan haklarının takibi ve idaresi

Toplu hak yönetimi ve toplu lisanslama; bu alanlarda uluslararası standartlarla uyumlu, şeffaf, adil, güvenilir ve etkili sistemlerin, altyapıların ve iş modellerinin geliştirilmesi

Telif hakları mevzuatı ve uygulamalarının iyileştirilmesi

Üye yayınevlerine yayıncılık konusunda bilgi ve belge desteği sağlanması