Uyar – Kaldır Nedir?

Uyar – Kaldır sistemi; telif hakkı ile korunan bir içeriğin, herhangi bir internet sitesinde hak sahiplerinden izinsiz olarak yer aldığının tespit edilmesi halinde, eserin hak sahipleri veya yetkili temsilcilerinin, site yetkililerine uyarı göndermek suretiyle haksız içeriğin siteden kaldırılmasını yasal olarak talep etme sürecidir.

Bu yönteme başvurulmadan önce, telif hakkı ihlal edilen eserlerin dökümü yapılır ve hak sahipliği ve yetki belgeleri temin edilir.

Eser üzerindeki hak sahiplerinin ilgili internet sitesine veya site yetkilisine uyarısı üzerine, haksız içeriğin siteden 3 üç) gün içerisinde kaldırılması gerekmektedir. Kaldırılmadığı takdirde, hak sahipleri veya yetkili temsilcileri Cumhuriyet Savcılığına başvurarak sitede yer alan haksız içeriğe erişimin engellenmesini talep edebilirler.   İlgili kanun maddesini görmek için tıklayınız.

Uyar – Kaldır Sistemi Nasıl Çalışır?

Kendine ait korsan ihbar sistemi olan siteler

Facebook, Google, Yandex, Twitter, vb. bazı sitelerde, telif hakkı ihlallerinin bildirimine ilişkin ayrı bir prosedür vardır. Bu nedenle, bir sitede telif hakkı ihlali ile karşılaşıldığı zaman öncelikle bu sitede korsan bildirimine ilişkin ayrı bir prosedür olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer varsa, bu prosedür takip edilerek daha kolay ve hızlı sonuç alınabilir. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak bazı sitelerin kendi prosedürlerine ulaşabilirsiniz.

Facebook’ta Telif Hakkı İhlallerini Şikayet Prosedürü: 
Facebook Telif Hakkı

Google Hizmetleri’nde (Google Play, Blogspot… vb.) Telif Hakkı İhlallerini Şikayet Prosedürü:
Google Telif Hakkı

Yandex’te Telif Hakkı İhlallerini Şikayet Prosedürü:
Yandex Telif Hakkı

Twitter’da Telif Hakkı İhlallerini Şikayet Prosedürü:
Twitter Telif Hakkı

Kendine ait korsan ihbar sistemi olmayan siteler

1) Önce ihlal edilen eserlerin bulundukları siteden ekran görüntüleri alınır ve eserlerin dökümü yapılarak yayınevinin hak sahipliği ve yetki belgeleri temin edilir.

2) Hak sahipleri veya yetkili temsilcileri tarafından gönderilecek olan ihtarname hazırlanır. 

İhtarnamede;  

  • Eser sahibi veya yayınevi yetkilisinin adı-soyadı, e-posta adresi, posta adresi
  • Eserin: adı, türü, kimlik bilgileri
  • Yapılan ihlale ilişkin: ihlalin gerçekleştiği site adresi (URL), ihlalin türü ve nasıl gerçekleştiği, ihlalin yasal gerekçesi
  • Haksız içeriğin yer aldığı sitenin yetkilisinin iletişim bilgileri (tıklayınız)
  • Beyan olarak:

Kullanıma eser sahibi, yetkili temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediği
İhtarnamedeki bilgilerin doğru olduğu
İhlal edilen eserin telif hakkı sahibi veya onun yasal temsilcisi olunduğu
Haksız içeriğin FSEK Ek Madde 4/Fıkra 3 uyarınca kaldırılmasının talep edildiği

(!)   İhtarnamede telif hakkı ihlal edilen her eser ayrı ayrı belirtilmeli ve her eser için eserin bulunduğu URL ayrı ayrı gösterilmelidir.

(Örnek ihtarname düzenlemek için tıklayınız.)

3) Hazırlanan ihtarname üç şekilde gönderilebilir:

  • Çıktısı alınarak site yetkilisinin posta adresine noter aracılığıyla veya;
  • İhtarnameyi gönderecek yayınevinin kurumsal e-posta adresinden site yetkilisinin e-posta adresine (varsa, KEP – Kayıtlı Elektronik Posta adresinden gönderilmesi halinde, daha sonraki yasal işlemlerde kanıt teşkil edecektir) veya;
  • Sitede bulunan iletişim kutusuna yerleştirilerek


(!!)
   İhtarname yollanırken, hak sahipliği belgeleriyle birlikte yollanmalıdır. Site yetkilisinin, uyarının hak sahipleri tarafından yapıldığını görmesi gerekmektedir. Bunun olmaması halinde, site yetkilisi tarafından olumsuz geri dönüşlere sebebiyet verilebilir. Ayrıca ileriki aşamalarda Savcılık vasıtasıyla haksız içerikli siteye erişimin engellenmesi talebi söz konusu olursa, uyarının usulüne uygun yapılması koşulu aranacaktır. İhtarname ile birlikte hak sahipliği belgesinin olmaması, usule aykırılık yaratır, Savcılık hak sahibinin talebini yerine getirmeyebilir.

(!!!)   İhtarname gönderilmeden önce ekran görüntüsü alınması ve ihtarname gönderildikten sonra sayfada şikayet gönderildiğine dair mesaj çıkması halinde bu sayfanın da ekran görüntüsünün alınması, Savcılık aşamasında uyarının usulüne uygun olarak yapıldığını ispat açısından faydalı olacaktır.  

İhtarname gönderildikten sonra 3 (üç) gün içerisinde haksız içeriğin ilgili internet sitesinin yetkilisi tarafından siteden kaldırılması gerekmektedir. 

Savcılık Aşaması

Eser üzerindeki hak sahipleri veya yetkili temsilcileri tarafından haksız içerik bulunduran internet sitesine ihtarname gönderilmesi suretiyle site yetkilisinin uyarılmasına rağmen 3 (üç) gün içerisinde haksız içeriğin internet sitesinden kaldırılmadığı hallerde, hak sahipleri Cumhuriyet Savcılığına başvurarak haksız içeriğe ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ TALEP EDEBİLİRLER

Bu talebin iletilmesi için, eser üzerindeki hak sahipliği ve yetki belgeleri ve sitedeki haksız içeriğin ve site yetkilisine yapılan uyarıların ekran görüntüleri ile birlikte, hak sahiplerinin ya da yetkili temsilcilerinin Cumhuriyet Savcılığına başvurması gerekmektedir. 

Kavramlar

Alan Adı (Domain Name): Alan adı, bir internet sitesini internet üzerinde tanımlayan biricik isimdir. Her alan adı, bir IP adresiyle ilişkilendirilmiştir.

Alan Tescil Firması (Domain Registrar / Domain Name Registrar): Alan adlarının verilişini düzenleyen firmalardır.

Alan Tescil Sahibi (Domain Registrant): Alan adı kaydettiren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Erişim Sağlayıcı (Access Provider): Kurdukları sistem ve teknolojilerle, kullanıcılara internete erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

IP Adresi (İnternet Protokol Adresi): IP adresi, noktalarla birbirinden ayrılan bir rakamlar grubudur. İnternete bağlanan sunuculara ve kullanıcılara verilir. İnternet kullanımının gerçekleştiği yeri belli eder.

ISP (İnternet Servis Sağlayıcı): İnternet servis sağlayıcıları, internet bağlantı hizmetleri sunan firmalardır. Her bir servis sağlayıcı, müşterisine statik veya dinamik bir IP adresi sağlar.

URL: İnternette yer alan herhangi bir dosyanın, belgenin veya bilginin, kendine ait ve tek olan konumu/adresidir. Örneğin, www.siteninadi.com/ilgilidosya gibi.

Whois Aramaları: Bir alanla ilgili ad sunucusu, tescil firması, tüm iletişim bilgileri gibi detayları içeren ve internet sitelerinin ismiyle arama yapılabilen çeşitli veritabanlarıdır.

Yer Sağlayıcı (Barındırma/Hosting): İnternet barındırma veya internet sitesi barındırma hizmeti veren firmalar (yer sağlayıcı firmalar), internet sitelerine yer sunan firmalardır. İnternet siteleri dosyalarını buralarda tutarlar ve böylece dosyalara 7/24 çevrimiçi şekilde ulaşılabilir.