İlim-edebiyat alanında faaliyet gösteren ORTAK LİSANSLAMA PLATFORMU (BESAM, ÇEVBİR, DEKMEB, EĞİTİMYAYBİR, İLESEM, TBYM, YAYBİR) olarak, 2024 yılında geçerli olan ‘Kısmi Çoğaltım ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi’, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41 inci maddesindeki “Meslek birlikleri tarifler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildirirler kamuoyuna duyururlar” hükmüne binaen ve Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmış olup ekte lisans sözleşmeleri ile birlikte dikkatinize sunulmuştur.

EK – 1: Kopyalama ve Fotokopi Merkezleri Lisanslama Ortak Tarifesi

EK – 2: Üniversiteler Kısmi Kopyalama ve Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi

EK – 3: Kütüphaneler Ödünç Verme Lisanslama Ortak Tarifesi

EK – 4: Ticari Amaçlı Kopyalama Merkezleri Fotokopi Yoluyla Kısmi Kopyalama Lisans Sözleşmesi

EK – 5: Yükseköğretim Kurumları Fotokopi Yoluyla Kısmi Kopyalama Lisans Sözleşmesi

EK – 6: Yükseköğretim Kurumları Ödünç Verme Lisans Sözleşmesi