Tüzükler

Tüzükler anayasasının 115. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayınlanır. Tüzüklerin konusu kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmektir. YAYBİR de faaliyetlerini “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” olmak üzere iki tüzüğe bağlı şekilde yürütmektedir.

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/3/1999 No: 99/12574
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951 No: 5846
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/4/1999 No: 23653

Bu Tüzük ile; fikir ve sanat eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birliklerinin ve federasyonlarının kurulmaları, görevleri, gelirleri, denetlenmeleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları, eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin tazminat ve telif ücretlerinin dağıtım usulleri, birlik ve federasyonların çalışmalarına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 25/09/1986, No:86/11038
Dayandığı Kanun Tarihi: 05/12/1951, No:5846

Bu Tüzük ile; Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli, alınacak ücretler ve bunların kullanılacağı kültürel amaçlar düzenlenmektedir.