Dijital Yayıncılık Forumu

Dijital Yayıncılık Forumu, Türkiye Yayıncılar Birliği Dijital Yayıncılık Komisyonu'nun inisiyatifiyle kurulmuş bir sivil örgütlenmedir. Dijital yayıncılıkla ilgili tüm tarafların katkı, paylaşım ve üretimlerine açık olan ve kâr amacı gütmeyen Forum’un hedefleri;

- Dijital yayıncılığın Türkiye’de ve tüm dünyada gelişmesini sağlamak;

- Dijital yayıncılık alanında ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek ve duyurmak;

- Bu alanda hukuki, teknik ve içeriğe dair standartların oluşmasına katkıda bulunmak, hali hazırda bulunan standartların kullanılmasını yaygınlaştırmak;

- Dijital yayıncılıkla ilgili gelişmelerin ve sorunların tartışılacağı forumlar sağlamak;

- Dijital yayıncılık alanında içerik, teknoloji ve hizmet sağlayan tüm kişi ve kuruluşların birbirlerinden haberdar olmasını sağlamaktır. 

www.dijitalyayincilikforumu.org