YAYFED Mayıs 2018 Bandrol Verilerini Açıkladı

7.6.2018

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu – YAYFED verilerine göre, 2018 Mayıs ayında yapılan bandrol talebi 25.659.786 olmuştur. 2017 Mayıs ayında gerçekleşmiş olan talep 40.545.013 idi. Karşılaştırıldığında yaklaşık %37 oranında bir düşüş görülmektedir.


Mayıs ayı ile yılın ilk beş ayında gerçekleşen bandrol talebi 138.931.672 olmuştur. 2017 yılının ilk beş ayındaki talep 148.664.928 olarak gerçekleşmişti. İki yılın ilk beş ayı karşılaştırıldığında yaklaşık %6,5 oranında bir küçülme görülmektedir. Eğitim yayınları kategorisinde 2017 ile 2018 arasında yaklaşık 24 milyon adetlik bir düşüş bulunmaktadır. 

Kaynak: YAYFED