YAYBİR 6. Olağan Genel Kurulu Toplandı

3.3.2017

YAYBİR 6. Olağan Genel Kurulu 2 Mart 2017 Perşembe günü saat 14.00’de İstanbul, CVK Park Bosphorus Otelinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul açılışından önce Avrupa Yayıncılar Federasyonu Direktörü Anne Bergman-Tahon ve Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu-IFRRO CEO ve Genel Sekreteri Caroline Morgan birer konuşma yaptılar. 

İlk olarak Avrupa Yayıncılar Federasyonu Direktörü Anne Bergman-Tahon, Yayıncılar Açısından Avrupa Birliği Telif Hakları Mevzuatındaki Reformlar; Yayıncılık Endüstrisi için İkincil Kullanımların Önemi; Modern Yayıncılık ve Dijital Gelişmeler – Endüstrinin İhtiyaçları başlıklı konuşmasını yaptı.

Ardından Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu-IFRRO CEO ve Genel Sekreteri Caroline Morgan, Çoğaltım Hakları Kuruluşlarının İşlevleri: Lisanslama, Veri Toplama, Dağıtım, Eğitim; Toplu Hak Yönetimi ve Yayıncılık Endüstrisi; Dijital Alanda Toplu Hak Yönetimi başlıklı konuşmasını yaptı.

Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Baysan yaptı ve gündemin okunmasıyla Divan seçimine geçildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Parantez Yayınları temsilcisi Celal Metin Zeynioğlu Divan Başkanı, Yapı Kredi Yayınları temsilcisi Aslıhan Dinç ve İletişim Yayınları temsilcisi Erkan Akpınar Yazman olarak Divan’da görev aldılar.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve çalışma dönemine ilişkin faaliyetleri aktarmak üzere Başkan Serhat Baysan söz aldı. 2015-2016 çalışma dönemi içerisinde korsana karşı yürütülen mücadeleden ve mevzuat çalışmalarına yapılan katkıdan bahsetti. Önümüzdeki dönem sektörün birinci gündemini toplu hak takibi ve lisanslama konusunun oluşturacağını ve bununla ilgili Birliğin bugüne kadar yaptığı çalışmaları aktardı. Ardından Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uçar denetim raporunu Genel Kurula sundu.

Kalkedon Yayınları temsilcisi Hakan Tanıttıran, Ayrıntı Yayınları temsilcisi İlbay Kahraman ve Yordam Yayınları temsilcisi Hayri Erdoğan gelecek döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

 

Seçkin Yayınları temsilcisi Koray Seçkin ve Literatür Yayınları temsilcisi Kenan Kocatürk de geçmiş dönem faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

 

2015-2016 dönem hesapları Sayman Ali Nagi Koçyiğit tarafından okundu ve yapılan oylamada raporlar ve 5. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle ibra edildiler.

Tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerisi Genel Kurula sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddeleri üzerine görüşmelere devam edildi. Toplu hak takibi ve lisanslama faaliyetleri çerçevesinde Ortak Lisanslama Birliğinin kurulması, diğer meslek birlikleri ve ilgili kuruluşlarla işbirlikleri yapılmasına ilişkin öneri Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Üyelik ödenti miktarları ile toplu hak yönetimi ve toplu lisanslama ücretlerinden ve hak takiplerinden tahsil edilecek bedellerden alınacak Birlik paylarının belirlenmesi ve üyelere dağıtılmasına ilişkin usül ve esasları belirleyen “Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği-YAYBİR 2017-2019 Faaliyet Dönemi Bütçe, Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi” Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2017-2019 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile YAYFED - Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Genel Kurulu’na katılacak temsilcilerin seçimine geçildi.

 

Yapılan seçim sonucunda yeni dönemde görev yapacakların listesi şöyle oluştu.