KİFAÇ İşbirliği ve İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

29.3.2019

UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun işbirliği ile 19 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin resmen taraf oluşu 2017 yılında onaylanan, 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin (KİFAÇ) amacı, kapsamı, önemi ve ülke ekonomilerine olumlu etkileri hakkında kültür endüstrileri paydaşlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda pek çok dernek, vakıf, meslek birliği ve üniversitelerin ilgili araştırma merkezlerinden temsilciler yer aldı. Toplantının açılış konuşması Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun tarafından gerçekleştirildi.                                                                                

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yetkilileri sunumlarda bulunarak Sözleşme’nin içeriğine, Sözleşme kapsamında Bakanlığın misyonuna değindiler; Sözleşme’nin sivil toplumla ve sürdürülebilir kalkınma ile olan ilişkisi, Sözleşme’de sanatçının statüsünün nasıl düzenlendiği ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Toplantı boyunca, Türkiye’nin zengin kültürel ifade çeşitliliğinin korunarak kültür endüstrilerinin desteklenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.