İzinsiz Kopyalama ve Çoğaltım Yapan İşyerlerine Yasal Uyarı Yapıldı

26.3.2015

Akademik-mesleki ve eğitim kitaplarının fotokopiyle izinsiz olarak çoğaltılmaları özellikle yükseköğretim yerleşkeleri içinde ve çevresinde yoğunlaşarak devam etmektedir. Gelişen kopyalama teknolojileri ile kopyalama hızlarının artması, kısmi kopyalamanın çoğalması ve basılı kitaptan kopya almanın yerini taşınabilir belleklerden ya da doğrudan bulut üzerinden kopyalamaya bırakması, korsan kopyalama ile çoğaltmaya karşı bir taraftan denetimleri devam ettirmeyi, diğer taraftan da hızlı bir şekilde çevre tedbirleri almayı gerektirmektedir.

Birliğimizin hukukçuları, 2013-2014 faaliyet döneminde korsan fotokopi ile mücadele çalışmalarında 43 ayrı ilde 626 fotokopi işletmesini denetlemiş ve denetimler sonucu 26.968 adet korsan materyale el koymuştur. Yine bu dönemde, denetimlerin yanı sıra ilgili kurumlara sorumluluk ve görevlerini hatırlatan bilgilendirme ve uyarı yazıları gönderilmiş ve pek çok kurumdan olumlu yanıt alınmıştır. Buradan hareketle, önümüzdeki dönemde emniyet tedbirlerinin yanı sıra diğer tedbirlerin de devreye girmesini sağlamak caydırıcılığı artıracaktır. Yapılan denetimlerde söz konusu işletmelerin genellikle kira sözleşmelerinin olmadığı, fişsiz ve faturasız satış yaptıkları, sigortasız işçi çalıştırdıkları görülmüştür. Amaç, büyük oranda kayıt dışı çalışan bu yerlerin vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden ve belediyeler tarafından yapılacak denetimlerle ciddi para cezaları almalarını ve bu hak ihlallerini yapamaz hale gelmelerini sağlamaktır.

Veri tabanımızdaki kayıtları güncelleyerek tüm illerdeki fotokopi çekim merkezlerine birer yazı gönderdik. Bundan sonra sadece emniyet tedbirleri ile yetinmeyeceğimizi, yasal tüm başvurularımızı yaparak ilgili kurumları harekete geçirip her türlü tedbiri alacağımızı belirttik. Buna rağmen, ilgili işletmelerin hak ihlaline devam etmeleri halinde, mutlaka takibi yapılarak kayıt dışı çalışmaktan dolayı gereken cezaları almaları da sağlanacaktır.

Bunun yanı sıra genellikle leasing yöntemi ile satış gerçekleştiren fotokopi makinası ithalatçıları ile de bu konu görüşülüp kendilerine düşen sorumlukları yerine getirmeleri ve doğabilecek olumsuzluklara karşı gereken önlemleri almaları istenecektir.