İthal Bandrol

29.7.2011

YABANCI KİTAP İTHALATÇILARININ BANDROL (REFERANS YAZISI) ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

YAYINCILAR MESLEK BİRLİĞİ İÇİN

- Başvuru dilekçesi (Kaşe, yetkili imza) (Dilekçeyi indirmek için tıklayın.)

- Taahhütname (Taahhütnameyi indirmek için tıklayın.)

- İthal edilen yayınlara ait gümrük beyannamesi ve mal faturası (İthalat yapan yayınevleri, beyannamenin aslını veya "aslı gibidir" yazılı ve firma kaşeli fotokopisini sunmalıdır. Asıl evrak, incelemesi yapıldıktan sonra yayınevine geri verilecektir.)

ÖNEMLİ:

Bu belgeler bir dosya olarak YAYBİR'e sunulmalıdır. Yayınevi tarafından YAYFED için hazırlanan arşiv dosyasının YAYBİR yetkilileri tarafından görülmesi yeterlidir. Bu dosya aşağıda da belirtildiği üzere:

1. Ticaret odası, esnaf odası veya meslek birliklerinden alınan faaliyet belgesi (Güncel)

2. İmza sirküleri (Güncel)

3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname ve TC kimlik fotokopisi (Güncel)

belgelerini içermelidir. 

YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU (YAYFED) için

A. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet) (Türkiye Vakıflar Bankası Şube: Cağaloğlu, Hesap: YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU- YAYFED, Hesap No: 00158007298673293, IBAN: TR53 0001 5001 5800 7298 6732 93)

2. Referans yazısı

3. Başvuru dilekçesi

4. Gümrük beyannamesi ve fatura (invoice)

B. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Ticaret odası, esnaf odası veya meslek birliklerinden alınan faaliyet belgesi (Güncel)

2. İmza sirküleri (Güncel)

3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname ve TC kimlik fotokopisi (Güncel)

*** Dosya ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.
*** Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir. 


Bandrol Adedi x 2,2 kuruş (0,022 TL);

Yayımcılar Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)'in T. Vakıflar Bankası İstanbul - 303 Cağaloğlu Şubesi (Hesap No: 001568007298673293) (IBAN: TR53 0001 5001 5800 7298 6732 93) 'ne,

Bandrol Adedi x 1 kuruş;

Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR)'in T. Garanti Bankası - 368 Nuruosmanıye Subesi (Hesap No: 6297437) (IBAN: TR 67 0006 2000 3680 0006 2974 37) 'ne

yatırılmalıdır.