2019 Mayıs Ayı Bandrol Verileri

13.6.2019

Yayıncılık sektörü kitap üretiminde 2019 Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre %5 artış göstermiş ve bu ayda YAYFED’den talep edilen bandrol sayısı 26.957.340 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu büyümenin gerçekleşmesindeki en önemli parametre geçen yıla oranla pozitif yönde ayrışan Eğitim Yayınları kategorisinde yapılan kitap üretimi olmuştur. Eğitim Yayınları kategorisindeki kitap üretimi 2019 Mayıs ayında geçen yıla oranla yaklaşık altı milyon adet ve %40 oranının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Kültür Yayınları kategorisindeki kitap üretimi bir önceki yıla göre yılbaşından itibaren düşüşünü devam ettirmektedir.Yılın ilk beş ayında yayıncılık sektörü 125.438.567adet kitap yayınladı. 2018 yılı ilk beş ayında yayınlanan kitap adedi 138.931.672 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırıldığında ilk beş ay sonunda kitap üretiminde yaklaşık %10 oranında ve on üç milyon adet bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedinin geçen yılın ilk beş ayına göre yaklaşık on milyon adet pozitif katkı yapmasına karşılık, Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) kategorisi geçen yıl ile aynı adetleri korurken diğer kategorilerde düşüş yaşanmıştır. En önemli düşüş on milyonun üzerinde bir rakamla İnanç kategorisinde yayınlanan kitaplarda gerçekleşmiştir. 2019 Mayıs Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Mayıs ayında yayıncıların almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %22,4'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %6,5’ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %11,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %9,3'ünü inanç kitapları, %1,1'ini akademik yayınlar, %48,2'sini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %1,3’ünü ithal kitaplar oluşturdu. Kaynak: https://www.yayfed.org/