YAYBİR Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

26.7.2018

Değerli üyelerimiz,
Meslek Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurulu, ilk toplantısında çoğunluk sağlanamaması üzerine 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 16.00'da, çoğunluk aranmaksızın, Kuloğlu Mah. Hayriye Cad. No.12, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Cezayir Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
Tüm üyelerimizin Genel Kurul’a katılımını dileriz.
Gündem
1. Açılış, yoklama ve gündemin okunması,
2. Açılış konuşmaları,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
4. Gündem üzerine görüşme açılması, gündem değişikliği önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,
5. Bağımsız Denetim Kuruluşu denetim, Yönetim ve Denetleme Kurul raporlarının okunması ve görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibrası hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7. Dilek ve önerilerin görüşülmesi ve toplantının kapatılması.

Adres: Hayriye Caddesi, No.12 Galatasaray, Beyoğlu, İSTANBUL