YAYBİR 7.Olağan Genel Kurulu

28.1.2019

Meslek Birliğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul, Beyoğlu, Gümüşsuyu, İnönü Caddesi No.55/2 adresindeki Birlik Merkezinde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te, çoğunluk aranmaksızın, Kocatepe Mahallesi, Topçu Cad. No.19, Taksim, İstanbul adresindeki Larespark Otel’inde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Gündem

1.   Açılış, yoklama ve gündemin okunması,
2.   Açılış konuşmaları,
3.   Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
4. Gündem üzerine görüşme açılması, gündem değişikliği önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,
5. 2017-2019 dönemi faaliyet raporu ile denetim raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması,
6. 2017-2019 dönemi hesaplarının incelenmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7.  2019-2021 Faaliyet Dönemi Bütçe, Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi ve eki Tahmini Bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
8.  Genel Kurul kararı gerektiren önerge ve diğer hususların görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.  2019-2021 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile YAYFED-Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Genel Kurulu’na katılacak temsilcilerin seçimi,
10. Dilek ve önerilerin görüşülmesi ve toplantının kapatılması.