Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

25.10.2019


Meslek Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da İstanbul, Beyoğlu, Gümüşsuyu, İnönü Caddesi, No.57 K.6 D.8 adresindeki Birlik Merkezi’nde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da, Katip Mustafa Çelebi Mah., İpek Sk. No:9 Beyoğlu, İstanbul adresindeki Türkiye Makine Mühendisleri Odası -TMMOB Toplantı Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Genel Kurul’a katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa Aksoy
Yönetim Kurulu Başkanı


Gündem

1. Açılış, yoklama ve gündemin okunması,
2. Açılış konuşmaları,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
4. Tüzük değişikliğine ilişkin önerilerin görüşülüp karara bağlanması,
5. “YAYBİR Bütçe Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi” ve “YAYBİR Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi” değişiklik önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,
6. İlim ve edebiyat sektöründe güncel, şeffaf, adil ve dinamik bir ortak lisanslama sistemini hayata geçirmek amacıyla ortak veri tabanı ve toplu hak yönetimi sisteminin oluşturulması, bu hakların yurtiçi ve yurtdışında takibi ve idaresi; doğacak her türlü lisanslama, uygun ve tanzim bedellerinin alımı ve dağıtımı, telif haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak alanda kurulu diğer meslek birlikleriyle birlikte ortak hareket etmek, girişimde bulunmak, harcama yapmak, sözleşmeler imzalamak gibi iş ve işlemlerle beraber bu ortak amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulması, federasyon kurulması ve üye olunması, iktisadi işletme kurulması ve ortak olunması hususlarında yönetim kuruluna tam yetki verilmesi,
7. Dilek ve önerilerin görüşülmesi ve toplantının kapatılması.