Hakkımızda

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği – YAYBİR, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; eser veya hak sahiplerinden sözleşmeyle devraldıkları malî hakları kullanarak, ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan ve yayan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kurulmuş bir meslek birliğidir.

İlim ve edebiyat eserleri yayıncılarına meslek birliği kurma hakkı veren yasa değişikliğinden sonra 27.04.2006 tarihinde Kültür Bakanlığı’nın makam onayı ile tüzel kişilik kazanarak çalışmalarına başlayan YAYBİR’in; kültür, eğitim ve akademik yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren 260 üyesi bulunmaktadır.

YAYBİR’in yönetim organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu’dur.

Amacımız

YAYBİR’in amacı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesinde öngördüğü şekilde; “üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak”tır.

YAYBİR, telif haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesinin yanı sıra; mevzuat ve uygulamanın iyileştirilmesi, yasa uygulayıcılarının eğitimi ve telif hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi doğrultusunda, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

YAYBİR, uluslararası düzeyde hak ihlallerinin önlenmesi ve üyelerinin haklarının takibi amacıyla Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ile işbirliği içinde çalışmaktadır ve Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO) üyesidir.

Faaliyetlerimiz

• Korsanla Mücadele

• Üye yayınevlerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan haklarının
   takibi ve idaresi

• Lisanslama

• Dijital Yayıncılık

• Üye yayınevlerine yayıncılık konusunda bilgi ve belge desteği sağlanması