Tarih Vakfı Döner Sermaye Tic. ve San. İşletmesi

Web:www.tarihvakfi.org.tr
Eposta:tarihvakfi@tarihvakfi.org.tr
Telefon:0212 522 02 02
Faks: 0212 513 54 00
Adres:Zindankapı Değirmen Sok. No.15
Eminönü
İstanbul
Yetkili Kişi:Işık Tamdoğan