YAYFED Mart 2018 Bandrol Verilerini Açıkladı

10.4.2018

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu – YAYFED verilerine göre, 2018 Mart ayında talep edilen bandrol adeti 33.269.662 olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayında bu sayı 34.074.443 olarak gerçeklemiştir. Geçen yıla göre yaklaşık %2 oranında bir düşüş görülmektedir.


2017 yılının ilk çeyreğindeki toplam bandrol talebi 80.380.641 adet olarak gerçekleşmişken, 2018’in ilk çeyreğinde bu sayı 85.141.292 olarak gerçekleşmiştir. %6’lık bir büyüme görülmektedir.


Eğitim yayıncılığının 2018 yılının ilk üç ayında, bir önceki yılın ilk üç ayına oranla payı %36'dan %27'ye gerilemiş olup yaklaşık altı milyon adet daha az bandrol talep edilmiştir. 

Kaynak: YAYFED