YAYFED Kasım 2017 Bandrol Verilerini Açıkladı

26.12.2017

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre 2017 yılı Kasım ayında yayıncıların bandrol talebi 25.993.915 olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayındaki bandrol talebi 27.342.352 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında basılan kitap sayısında yaklaşık %5 oranında düşüş olduğu görülmekte, bu durum geçmiş dönemlerdeki Kasım ayı verileri ile paralellik göstermektedir.

2017’nin ilk on bir ayında yayıncılar toplam 381.881.249 kitap yayınladı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 379.763.522 olarak gerçekleşmişti. İlk on bir ay için yayınlanan kitap adeti geçen yıla oranla yaklaşık %1’lik bir büyüme göstermiştir.

Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yayıncılığına yönelik bandrol talebinde 3 milyon adet civarında eksilme meydana gelirken, bu sayı yıl başından itibaren dikkate alındığında bu düşüş 16 milyon adet olarak görülmektedir. Eğitim yayınları dışında yayımlanan kitaplarda 19 milyonluk artış gerçekleşmiştir.

Kasım ayında yayımlanan kitapların %24’ünü yetişkin inceleme-araştırma kitapları, yaklaşık %8'ini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %15'ini çocuk ve gençlik kitapları, %13'ünü inanç kitapları, yaklaşık %2'sini akademik yayınlar, yaklaşık %1’ini ithal kitaplar ve %36'sını eğitim alanındaki kitaplar oluşturmuştur.

Kasım ayında kategori dağılımı bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında önemli bir değişim olarak eğitim yayınlarının toplam içindeki payının %8’lik bir oranda düşüş gösterdiği görülmektedir.

Kaynak: YAYFED