YAYBİR, IFRRO 2017 Dünya Kongresi ve Yıllık Genel Kuruluna katıldı

13.11.2017

Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu IFRRO’nun 2017 Dünya Kongresi ve Yıllık Genel Kurulu 6-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Tokyo’da gerçekleştirildi. IFRRO üyesi 70 kuruluştan 190 kişinin katıldığı kongre boyunca yayıncılıkta ve toplu hak yönetiminde teknolojiyle birlikte ortaya çıkan dönüşüm ihtiyacı ve yeni iş modelleri, telif hakları alanında dünyadaki hukuki gelişmeler ve Avrupa Birliği Telif Hakları Direktifi gibi konularda toplantılar yapıldı, bilgi paylaşıldı.

         

Elsevier Başkanı YS Chi ve WIPO Telif Hakları Altyapı Birimi Direktörü Kevin Fitzgerald’ın konuşmalarında, dijital alandaki telif hakkı ihlallerine karşı geliştirilecek stratejilerde eğitim, ekonomi ve yaptırımların birlikte yer almasının önemi ve günümüzde artık standart içerik paylaşım modellerinin değiştiğine, başarılı iş modellerinin kullanıcıların istedikleri türde içeriği, istedikleri formatta ve istedikleri zamanda onlara sunabilmesi gerektiğine ve hak sahiplerinin günümüz koşullarına adapte olmalarının önemine değinildi.

8 Kasım’da gerçekleştirilen IFRRO Genel Kurulunda Kanada’da hak sahiplerine yönelik adil bedel uygulamalarının düzeltilmesi, Avrupa Birliği’ndeki telif hakkı gelişmeleri ve İspanya’da kamuya ödünç verme sisteminin iyileştirilmesine yönelik bildiriler karara bağlandı.

         

Etkinlik boyunca tüm toplantılara katılan Birliğimiz, ayrıca pek çok toplu hak yönetimi kuruluşuyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi, telif hakları ve toplu hak yönetimi konusunda Türkiye’deki güncel durumu aktardı, şahsi kopyalama istisnası tazmin bedelleri (copyright levy) ile ilgili son gelişmeleri ve geçtiğimiz günlerde kabul edilen torba yasadan bu bedellerle ilgili hak sahiplerini olumsuz etkileyecek maddelerin çıkartılmasında sunduğumuz katkıları paylaştı. Ayrıca Birliğimiz T.C. Tokyo Büyükelçiliğine de bir nezaket ziyaretinde bulundu.