YAYBİR, IFRRO 2016 Dünya Kongresi ve Yıllık Genel Kuruluna katıldı

12.11.2016

Meslek Birliğimizin de aralarında yer aldığı 83 ülkeden 143 kuruluşun üyesi olduğu Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu-IFRRO’nun 2016 Dünya Kongresi ve Yıllık Genel Kurulu, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleştirildi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur’un açılışını yaptığı IFRRO Yıllık Genel Kurulunun yanı sıra gerçekleşen toplantılarda, Avrupa Komisyonu, ABD Telif Hakları Ofisi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü-WIPO ve Uluslararası Kütüphane Kuruluşları Federasyonu-IFLA temsilcileri de konuşmacı ve gözlemci olarak yer aldı.

Eserlere yasal erişim sağlanmasının en belirgin ilerleme olduğunun, toplu hak yönetimiyle ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde olmasının ve taraflar arasındaki dengenin öneminin vurgulandığı ve telif haklarıyla ilgili Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerin de konuşulduğu toplantılarda açılış konuşmasını sunan WIPO Genel Direktörü Francis Gurry, IFRRO ve WIPO’nun işbirliği içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar için IFRRO’ya ve kongre sonu itibariyle emekliliği dolayısıyla görevini Caroline Morgan’a devreden IFRRO CEO’su ve Genel Sekreteri Olav Stokkmo’ya teşekkür etti. Kültürel eserlerin üretimi, iyileştirilmesi, dağıtımı ve tüketimi konularında telif haklarının durumunu değerlendirerek son yıllarda telif haklarına verilen değerin artmasına, yaratıcı endüstrilerin küresel ekonomiye katkılarına ve gelişen teknolojilerle birlikte yeni iş modellerinin oluşturulmasının pozitif gelişmeler olduğuna dikkat çekti. 

  

Meslek Birliğimiz, etkinlik boyunca çalışma toplantılarına katılarak telif haklarına dair Türkiye’deki gelişmeleri paylaştı ve farklı ülkelerden pek çok katılımcıyla ikili görüşmelerde bulundu. Ayrıca, IFRRO’nun ayrılan CEO’su ve Genel Sekreteri Olav Stokkmo’ya bugüne kadar göstermiş olduğu tüm desteği ve işbirliği için teşekkürlerimizi ilettik. Yeni CEO ve Genel Sekreter Caroline Morgan’ı 2016 Kasım ayında gerçekleştireceğimiz telif hakları çalıştayında bir sunum yapmak üzere Türkiye’ye davet ettik. 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz çalıştayda Caroline Morgan, “İkincil Kullanımlarda Toplu Hak Yönetimi ve İş Modelleri” konulu bir sunum gerçekleştirecektir.

IFRRO’nun 2017 Dünya Kongresi Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek.

Fotoğraflar: Taina Bagmeijer, Stichting Reprorecht’in izniyle.

IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi ve Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde yer alan temel uluslararası telif hakları prensipleri üzerine kurulmuş bağımsız bir örgüttür. Üyesi olan Çoğaltım Hakları Kuruluşları ve diğer örgütler ile işbirliği içinde, eser sahiplerinin ve yayıncıların faaliyetlerini tamamlayıcı etkili Toplu Hak Yönetiminin gelişmesine katkıda bulunarak telif hakkıyla korunan yazılı ve görsel eserlere yasal erişimi uluslararası bağlamda artırmak amacıyla çalışmaktadır.