YAYBİR 7. Olağan Genel Kurulu Toplandı

1.4.2019


YAYBİR 7. Olağan Genel Kurulu 6 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00’da İstanbul, Larespark Otelinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy yaptı ve gündemin okunmasıyla Divan seçimine geçildi.


E Yayınları temsilcisi Mehmet Atay Divan Başkanı, Kelime Yayınları temsilcisi Asya Çağlar Öztürk ve Purnam Yayınları temsilcisi Ayça Gürelman Yazman olarak Divan’da görev aldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Karakaya Genel Kurula katılan tüm üyeleri selamlayarak açılış konuşması yaptı. 

 

Bundan sonraki aşamada gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve çalışma dönemine ilişkin faaliyetleri aktarmak üzere Başkan Erdal Karakaya söz aldı. 2017-2019 çalışma dönemi içerisinde korsana karşı yürütülen mücadeleleri ve alınan sonuçları anlattı. Önümüzdeki dönemde korsanla ilgili lobi faaliyetlerinin yapılmasını önerdi. Sonrasında sırasıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tanıttıran kısaca çalışma raporunun kalan kısımlarını Genel Kurula sundular.

     

Literatür Yayıncılık Dağıtım Pazarlama temsilcisi Kenan Kocatürk, Sola Koçluk Eğitim Dans. temsilcisi Umut Kısa, İletişim Yayınları temsilcisi Erkan Akpınar geçmiş dönem faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

   

Ardından Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uçar denetim raporunu Genel Kurula sundu ve gelen sorular cevaplandı.

2017-2019 dönem hesaplarının incelenmesi gündemi için Yönetim Kurulu Sayman M. Sinan Çam söz aldı ve mali raporu Genel Kurula sundu. Hesapların kabulü ve Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kesin hesap cetvelinin kabulüne ve Yönetim Kurulunun ibrasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin diğer maddeleri üzerine görüşmelere devam edildi. Üyelik ödenti miktarları ile toplu hak yönetimi ve toplu lisanslama ücretlerinden ve hak takiplerinden tahsil edilecek bedellerden alınacak Birlik paylarının belirlenmesi ve üyelere dağıtılmasına ilişkin usül ve esasları belirleyen “Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği-YAYBİR 2019-2021 Faaliyet Dönemi Bütçe, Harcama ve Paylaşım Uygulama Yönergesi” Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2019-2021 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu, Teknik Bilim Kurulu asil ve yedek üyelikleri için seçimin çarşaf liste usulüne göre, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu-YAYFED temsilcilikleri için ise blok liste usulüne göre temsilcilerin seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonucunda yeni dönemde görev yapacakların listesi şöyle oluştu.