VERGİ ÖDEME SÜRELERİ 1 HAZİRAN 2020 TARİHİNE UZATILDI

20.4.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar uzatıldığını duyurmuştur.

Konuyla ilgili sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.