Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

3.8.2018

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği-YAYBİR’in Olağanüstü Genel Kurulu 31 Temmuz 2018 Salı günü çoğunluk sağlanarak toplandı.

Yordam Kitap Basın Yayının temsilcisi Hayri Erdoğan’ın Divan Başkanı, Kelime Yayınları temsilcisi Asya Çağlar Öztürk ve Kronik Yayıncılığın temsilcisi Cüneyt Dalgakıran’ın Yazman Üyeler olarak yer aldığı Divan heyetinin yönettiği toplantıda önceden üyelerimize duyurulan ve web sitemizde ilan edilen gündem maddelerinin hepsi değişiklik olmadan ve yeni bir gündem maddesi eklenmeden önceden ilan edilen sırasıyla görüşüldü.

Bağımsız Denetim Kuruluşu denetim raporları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu sırasıyla okundu, görüşüldü ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibrası hususu ayrı ayrı görüşüldü ve oyçokluğu ile her iki kurulun ibra edilmesine karar verildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve önerilerin sunulmasından sonra toplantı sona erdi.

Katılımınız için teşekkür ederiz.