İlim ve Edebiyat Alanında Telif Hakları Çalıştayı

1.12.2016

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Meslek Birliğimiz ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR) koordinasyonunda gerçekleştirilen, Sürdürülebilir ve Gelişen Bir Kültürel Yaşam için İlim ve Edebiyat Alanında Telif Hakları “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayı, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde Grand Hyatt İstanbul Oteli’nde yapıldı.

 

Çalıştaya ilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren yayıncı ve eser sahibi örgütlerinden ve kütüphanelerden temsilcilerle, Yargıtay üyeleri, hakim ve savcılar, hukukçular, akademisyenler ve teknolojileri firmalarından temsilciler katıldılar.

 

25 Kasım Cuma günü, Meslek Birliğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Baysan, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Celal Zeynioğlu ve Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş’in açılış konuşmalarından sonra, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Politika ve Hukuk Danışmanı-Ticaret Müzakerecisi Pierre-Yves Andrau, “AB Telif Hakları Sistemi ve Telif Hakları Reformu Çerçevesinde Hak Sahipleri ve Kullanıcılar Arasındaki Denge” üzerine bir sunum yaptı. Ardından, Meslek Birliğimizin de üyesi olduğu Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu-IFRRO’nun CEO ve Genel Sekreteri Caroline Morgan, “İkincil Kullanımlarda Toplu Hak Yönetimi ve İş Modelleri”ni anlattı.

 

Çalıştayın ilk gün öğleden sonraki programı, grup çalışmalarıyla devam etti. Eser Sahipleri (Yazarlar, Çevirmenler), Mali Hak Sahipleri (Yayıncılar) ve Kurumsal Kullanıcılar (Kütüphaneler) olarak 3 ayrı çalışma grubunda, telif haklarıyla ilgili çeşitli konular tartışıldı. Grup Başkanlıklarını, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ateş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Adem Aslan ve Emekli Hakim Av. Türkay Alıca’nın yürüttüğü çalışma gruplarının her birinde tüm alanlardan katılımcıların yer almasıyla, ilgili tüm paydaşların birbirlerinin görüşlerini doğrudan dinleme imkanı oldu.

 

Tartışılan konular arasında toplu hak yönetimi ve toplu lisanslama, dijital ortamdaki hak ihlalleri ve yaptırımlar, AB müktesebatında ve mevzuatımızda haklar ve istisnalar, e-yayıncılık ve yeni iş modelleri yer aldı.

 

26 Kasım Cumartesi günü tüm grupların tekrar bir araya gelmesiyle çalıştayın genel bir değerlendirmesi yapıldı. Kapanış oturumunda Dr. Adem Aslan, Av. Türkay Alıca ve Meslek Birliğimizin Hukuk Danışmanı Av. Abdullah Egeli gruplardan çıkan sonuçların özetini paylaştılar.

 

Çalıştayın hazırlanacak sonuç raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yenilenme çalışmalarında değerlendirilmek üzere Bakanlığa ve tüm katılımcılara sunulacak.