IFRRO 2018 Bahar Toplantıları Yapıldı

6.6.2018

Meslek Birliğimizin de üyesi olduğu Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu – IFRRO’nun her yıl “Bahar Toplantıları” başlığıyla düzenlediği, telif hakları ve toplu hak yönetimi konularında teknik çalışma gruplarının bir araya geldiği toplantılar, 28-29 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti. Avrupa Birliği’ndeki telif hakları gelişmelerinin paylaşıldığı ve kamuya ödünç verme, süreli yayınlar, görsel eserler, şahsi kopyalama istisnası tazmin bedelleri gibi pek çok konunun tartışıldığı toplantılarda, Avrupa Komisyonu Telif Hakları Birimi Başkanı Marco Giorello da bir konuşma yaptı ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Toplantıları takiben 30 Mayıs’ta, yeni ve gelişmekte olan toplu hak yönetimi kuruluşlarına yönelik bir atölye çalışması düzenlendi ve toplu hak yönetiminde somut örnekler üzerinden birebir deneyimler paylaşıldı.

YAYBİR olarak tüm toplantılara ve atölye çalışmasına katıldık, Türkiye’de telif haklarıyla ilgili gelişmeleri ve Birlik olarak faaliyetlerimizi anlatan bir sunum yaptık ve ikili görüşmelerde bulunduk. Görüşmeler sırasında, İrlanda toplu hak yönetimi kuruluşu ICLA ile karşılıklı hak takibi anlaşması ve Yunanistan, Gürcistan ve Romanya toplu hak yönetimi kuruluşları ile ileride iş birliklerimizi artırmak üzere niyet mektubu imzaladık. Meslek Birliğimizin şu anda yurtdışındaki toplu hak yönetimi kuruluşlarıyla dört karşılıklı hak takibi anlaşması, altı iş birliği niyet mektubu bulunmaktadır.