5846 Sayılı FSEK Değişiklik Çalışmaları Toplantısı

22.4.2019

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısıyla ilgili olarak, mevcut durumun değerlendirilmesi ve ilim-edebiyat alanındaki meslek birliklerinin nihai görüşünün alınması için THGM Genel Müdürü Sayın Dr. Ziya Taşkent’in de katılımıyla 19 Nisan 2019 Cuma günü, gerçekleşen görüşmeye, Birliğimizden Başkan Mustafa Aksoy, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Hakan Tanıttıran, Dış İlişkiler Sorumlusu Zeynep Atiker, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Özcan ve Av. Ümit Altaş katılmıştır. THGM yetkilileri ve ilim edebiyat alanındaki meslek birliklerinden temsilcilerle birlikte uzaktan eğitim istisnası, fotokopi faaliyetlerinin lisanslanması, sertifika uygulamaları, kütüphanelerin kamuya ödünç verme sistemleri, dijital alanda hak ihlallerine yönelik tedbirler, kimsesiz eserler, bandrol ücretleri ve copyright levy başlıkları altında, ayrıntılı bir şekilde görüş alışverişi yapılmıştır.