2019 Yılı Mart Ayı Bandrol Verileri

2.4.2019

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu - YAYFED verilerine göre, yayıncılık sektörü 2019 Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre kitap üretiminde düşüş göstermiş ve bandrol talebi 23.723.511 adet olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılı Mart ayında gerçekleşen talep ise 33.269.662 adet olarak kayıtlara geçmiştir. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yaklaşık %29 oranında kitap üretiminde düşüş gözlemlenmiştir.

Yılın ilk üç ayında yayımcılar 71.168.263 adet kitap yayımlamıştır. 2018 yılı ilk çeyreğinde üretilen kitap adedi 85.141.292 olarak kayıtlara geçmiştir. Kategori bazında bakıldığında Eğitim kategorisinde üretilen kitap sayısında geçen yıla oranla bir miktar artış olmasına karşın Çocuk-Gençlik ve İnanç kategorisinde yayınlanan kitap sayısında önemli bir düşüş gözlemlenmiş, diğer kategorilerde ise büyük bir değişim olmamıştır.

Mart Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Mart ayında yayımcıların almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayımlanan kitapların %31,3'ünü yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %11,2’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %12,8'ini çocuk ve gençlik kitapları, %10,8'ini inanç kitapları, %1,3'ünü akademik yayınlar, yaklaşık %31,4'ünü eğitim alanındaki kitaplar ve %1,2’sini ithal kitaplar oluşturmuştur.

       

Türler Toplamı

Mart  Ayı Verileri

Yetişkin (Araştırma-İnceleme)

7.426.608

Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat)

2.664.008

Çocuk-Gençlik Kitapları

3.028.253

İnanç Kitapları

2.568.452

Akademik Yayınlar

299.545

Eğitim Kitapları

7.437.293

İthal Kitaplar

299.352

Toplam

23.723.511

Kaynak: YAYFED