2019 Temmuz Ayı Bandrol Verileri

6.8.2019

Temmuz Ayında Tarihi Rekor

2019 Temmuz ayında yayıncıların bandrol talebi 55.121.271 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu adet Yayıncılar Federasyonu’nun faaliyeti süresince ulaşılmış en yüksek adettir. Yayıncılar, bandrol rekorunu elli üç milyon bandından elli beş milyon bandına çıkarmıştır. 2019 Temmuz ayındaki bandrol talebi ile önceki yılın aynı ayına göre %29 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Yayıncılık sektöründe genellikle Haziran ve Ekim ayları arasındaki dönem, eğitim kategorisindeki kitap üretimi ağırlık gösterdiği dönemdir. Ancak bu rekora ulaşılmasınd
aki ana etken, kültür yayınları kategorisindeki üretimin, 2019 Temmuz ayında artış içinde olmasıdır. 

Temmuz ayı ile birlikte 2019 yılının ilk yedi ayında, yayıncılık sektörü 214.632.033 adet kitap yayınladı. 2018 yılının aynı döneminde ise yayınlanan kitap adedi 214.856.941 olarak kayıtlara geçmişti. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda 2019 yılının ilk yedi ayındaki kitap üretiminin, yaklaşık aynı adette gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu dönemde eğitim kategorisinde yayınlanan kitap adedinin, geçen yıla oranla yaklaşık yirmi milyon adet sayısına ulaşması artı yönde etkili olmuştur. Yetişkin (inceleme-araştırma),çocuk, gençlik ve inanç kategorilerinde yaşanan düşüş ile eğitim kategorisinde yaşanan artış, neredeyse eşit düzeyde gerçekleşmiştir. Temmuz ayındaki bandrol taleplerinin kategorik dağılımını incelediğimizde, düşüş yaşadığımız kategorilerde de kitap üretiminde artış olduğu gözlemlenmiştir. 

2019 Temmuz Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Temmuz ayında, yayıncıların almış olduğu bandrollerden yola çıkılarak yapılan kategori dağılımına göre, kitapların %11'ini yetişkin inceleme - araştırma kitapları, %3,7’sini yetişkin edebiyat - sanat kitapları, yaklaşık %5,2'sini çocuk ve gençlik kitapları, %4,9'unu inanç kitapları, %0,5'ini akademik yayınlar, %71,9'unu eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %2,7’sini ithal kitaplar oluşturdu.