2019 Eylül Ayı Bandrol Verileri

7.10.2019

Eylül Ayında Rekor Yenilendi

YAYFED verilerine göre bandrol talebinde elli milyon bandı ilk kez, bir yıl içinde iki kez aşılmış olup ulaşılan her yeni rakam tarihi rekor olarak kayıtlara geçmiştir.

2019 Eylül ayında yayıncılarımızın bandrol talebi 56.458.626 adet olarak gerçekleşmiş; bu rakam YAYFED’in faaliyetleri süresince ulaşılmış en yüksek bandrol rakamı olmuştur. Geçen yılın aynı ayında alınan bandrol rakamının 53.063.735 adet olması göz önüne alındığında, kitap üretiminde 2019 Eylül ayında bir önceki yıla oranla %6,4 oranında büyüme sağlandığı anlaşılmıştır.

Eylül ayındaki kitap üretim artışı Kültür yayınları kategorisinde gerçekleşmiş; Eğitim yayınları kategorisinde ise önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 milyon adet azalma gözlemlenmiştir. Yetişkin (Araştıma-İnceleme), Çocuk-Gençlik yayınları kategorisinde yaklaşık iki milyon, İnanç yayınları kategorisinde ise önceki yıla göre yaklaşık bir milyon adet artış gerçekleşmiştir. Yetişkin Kurgu ve Akademik yayın kategorilerindeki kitap sayısında artış görülürken, İthal yayın kategorisindeki kitap sayısı azalmıştır. 

2019 yılının ilk dokuz ayında yayıncılık sektöründe gerçekleşen 318.849.700 adetlik kitap üretimi, 2018 yılının aynı döneminde 316.261.235 adet olarak kayıtlara geçmişti. Bu iki dönem karşılaştırıldığında kitap üretimi yaklaşık yaklaşık %1 oranında büyüme göstermiştir. Aynı dönemi kategorik olarak önceki yıl ile karşılaştırdığımızda Yetişkin(Araştırma-İnceleme), Yetişkin Kurgu ve Akademik kategorilerinde sınırlı artış gözlemlenmektedir. Eğitim yayınları kategorisinde yaklaşık on 5 milyon adet artış gözlenirken, Çocuk-Gençlik yayınları kategorisinde 3 milyon ve İnanç yayınları kategorisinde 10 milyon adet civarında azalış gözlemlenmiştir.

2019 Eylül Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı eylül ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre yayınlanan kitapların %13,6’sını yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %4,7’sini yetişkin edebiyat sanat kitapları, yaklaşık %7,8'ini çocuk ve gençlik kitapları, %5,5'ini inanç kitapları, %1,4'ünü akademik yayınlar, %66,1'ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,8’ini ithal kitaplar oluşturdu.