2019 Ekim Ayı Bandrol Verileri

5.11.2019

Yayıncılık sektörü 2019 Ekim ayında da kitap üretiminde büyümeye devam etti. Geçtiğimiz ay yayıncıların bandrol talebi 44.155.154 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayındaki bandrol talebi ise 42.085.636 adet olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakamlar bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %5 oranında bir büyüme gerçekleştiğini göstermektedir.

Yılbaşından itibaren baktığımızda kitap üretimindeki artışı sağlayan en önemli faktör eğitim kategorisinde yer alan kitaplardır ancak; Ağustos ayından itibaren eğitim kategorisi payı geçen yıla oranla düşmekte ve diğer kategoriler artış göstermektedir.

2018 yılı Ekim ayında eğitim yayınlarının oranı %54,5 iken; 2019 Ekim ayında bu oran %43,8 olarak kayda geçmiştir. Özellikle yetişkin kurgu, çocuk-gençlik ve inanç kategorisinde üretilen kitap sayısında önemli artış kaydedilmiş ve Ekim ayındaki büyümeyi sağlamıştır.

 

Yılın ilk on ayında sektörümüz 363.004.854 adet kitap üretmiştir. 2018 yılının aynı dönemindeki kitap üretimi 358.346.871 adet olarak kayıtlara geçmiştir. 2018 yılı ile karşılaştırdığımızda yılın ilk on ayında kitap üretimi %1,3 oranında büyüme göstermiştir.

Yılın ilk on ayını kategorik olarak önceki yıl ile karşılaştırdığımızda Yetişkin (araştırma-inceleme), yetişkin kurgu, eğitim ve akademik kategorilerinde artış gözlemlenmektedir. En büyük artış yetişkin kurgu ve eğitim kategorisinde gözlenirken en büyük düşüş inanç kategorisinde tespit edilmiştir. 


2019 Ekim Ayı Kategori Dağılımı

2019 yılı Ekim ayında yayıncılarımızın almış olduğu bandrollerin kategori dağılımına göre, yayınlanan kitapların %20,8’ini yetişkin inceleme, araştırma kitapları, %10’unu yetişkin edebiyat - sanat kitapları, yaklaşık %13,6'sını çocuk ve gençlik kitapları, %9,8'ini inanç kitapları, %1,5'ini akademik yayınlar, %43,8'ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık %0,5’ini ithal kitaplar oluşturdu.