“Korsan Kitap Araştırması” Baykuş Ödülü aldı.

30.9.2015

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu-YAYFED 2014 yılında Kitap yayıncılığında korsanla mücadele ve telif hakları hakkında farkındalığı geliştirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Bu çalışma Dünya Araştırmacılar Birliği ESOMAR ve Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) üyesi olan Yöntem Araştırma şirketi tarafından yürütülmüştür.

Yöntem Araştırma tarafından yapılan araştırmada toplumun korsan kitap algısını ve satın alma eğilimlerini ve bunların arkasında yatan nedenleri ortaya çıkarmak ve yayıncılık alanındaki profesyoneller ile kamuoyu önderlerinin ve sosyal paydaşların korsan kitapla mücadele konusunda fikir ve düşüncelerini alarak bir strateji geliştirme amacı güdülmüştür.

Tüm bu çalışmalar YAYFED koordinasyonunda Meslek Birliğimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Serhat Baysan ve Günseli Ocakoğlu ile danışman Hakan Senbir’in de içinde yer aldığı bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

İlk adımı tamamlanan araştırmanın sonuç raporu YAYFED ve Yöntem Araştırma tarafından Mayıs 2014’te yazar, gazeteci, çevirmen, yayınevi sahibi, halk kütüphanelerinden ve özel kütüphanelerden temsilciler gibi çeşitli sektör paydaşlarının katıldığı ve strateji danışmanları ile araştırma veren kurum yetkililerinin yer aldığı yarım günlük bir çalıştayda sunulmuştur.

Çalıştay sonrasında hazırlanan strateji raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliği ile paylaşılmıştır. Raporu değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu rapora Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Raporu içerisinde yer vermiştir.

Araştırmada korsan kitap temin etmeye başlama yaşının 15-16 olarak belirlenmesi nedeniyle stratejik rapor çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri farkındalığın daha da artırılması gerektiğini belirtmiş ve bu amaçla Fatih Projesi ve ders kitapları içinde konuyu işleyen logo, grafik vb. araçlarla öğrenciler arasında farkındalığı yükseltmeye destek olacaklarını belirtmiştir.

YAYFED, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile de iletişime geçerek araştırmanın sonuçlarını daha da geniş tabana yaymış, marka ve patentlerdeki sahtecilik boyutunda konunun ortak bir çalışma ile ele alınmasına karar verilmiştir.

Araştırma sektörünün tek meslek kuruluşu olan Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), sektörün Türkiye’deki standartlarının belirlenmesi ve takibi konusunda çalışmalar yapmakta ve yine bu amaçla bu yıl üçüncüsü gerçekleşen sektörel bir yarışma düzenlemiştir.

Baykuş Ödülleri adıyla anılan bu yarışmaya araştırma firmaları, araştırma verenler ve saha firmaları birlikte katılmaktadır.

YAYFED’in Yöntem Araştırma şirketine yaptırdığı bu çalışma “Sosyal Baykuş” kategorisinde “Korsan Kitap Araştırması” başlığı ile Gümüş Ödüle layık görüldü. 16 Eylül 2015’te Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşen 2015 Baykuş Ödül töreninde Sosyal Baykuş kategorisinde Gümüş Ödülü Yöntem Araştırma temsilcileri ve projenin koordinatörlüğünü yapan Yönetim Kurulu üyemiz Günseli Ocakoğlu birlikte almışlardır.

(Ödüllerle ilgili daha detaylı bilgiye http://www.baykusodulleri.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz)