TEYYURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN TELİF BEDELLERİNİN DAĞITIMI HAKKINDA DUYURUUluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu – IFRRO üyesi olan Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), uluslararası düzeyde hakların takibi, ihlallerinin ve kayıplarının önlenmesi, dünya vizyonuna uygun bir anlayışla telif hakları sisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlarıyla yurt dışındaki telif hakları kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktadır.


Bu amaçlar doğrultusunda YAYBİR, IFRRO üyesi diğer yabancı telif hakları birlikleri ile toplu hak yönetimi ve lisanslama yoluyla ya da izinsiz kullanımdan doğan telif hakkı ücret ve tazminatlarının karşılıklı paylaşılmasını öngören ikili anlaşmalar yapmaktadır. Bu ikili anlaşmalarla, kendi ülke mevzuatı doğrultusunda ilgili telif birliği tarafından toplanan telif ve tazminat bedellerinin hak sahiplerine ulaştırılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu bedeller ikili anlaşmalar olmadığında hak sahiplerine ulaştırılamamaktadır.


İkili anlaşmalardan doğan ve YAYBİR’e aktarılan bedellerin hak sahiplerine ulaştırılabilmesi için Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş, alınan tavsiyeler ve görüşler doğrultusunda “Telif Gelirleri Paylaşım ve Dağıtım Yönergesi” (YÖNERGE) hazırlanmış ve genel kurulumuzun onayına sunulmuştur. 


2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen YAYBİR Olağanüstü Genel Kurulu’nda YÖNERGE kabul edilmiş ve hak sahiplerine ikili anlaşmalardan doğan bedellerinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. YÖNERGE’nin kabulü sonrasında ilgili bedellerin dağıtımı için gerekli çalışmalara başlanmıştır.


Covid-19 salgınından kaynaklanan zorunlu tedbirlerin ilim-edebiyat alanında çok sayıda hak sahibini ekonomik anlamda mağdur etmesi nedeniyle ve hak sahiplerine ufak da olsa ekonomik bir katkıda bulunabilmek için dağıtım listesini belirlenen tarihten önce ilan edip dağıtım yapabilmek adına çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız. Birliğimizin yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının bu zor dönemdeki çabalarıyla dağıtım listemiz tamamlanmış ve ilgili bedeller hak sahiplerine dağıtım için hazır hale getirilmiştir.


Dağıtımlar “Yönerge”miz uyarınca üyelerimize (6) aylık dönemlerde, üyemiz olmayan hak sahiplerine başvurularını izleyen (6) ay içinde yapılacaktır. Yönetim Kurulu’muz Covid-19 salgınının ekonomik alandaki olumsuz etkilerini göz önüne alarak 2020 yılı ödemelerinin üyemiz hak sahiplerine haziran ayında, üye olmayan hak sahiplerine ise başvurularından itibaren (1) ay içinde yapılmasına karar vermiştir.


Yine Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan olağanüstü durum ve tedbirler göz önünde tutularak, YÖNERGE’de “dağıtım listesinin ilanından itibaren (1) yıl içinde tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan, başvuru yapmayan hak sahiplerine ait bedellerin telif haklarının takibi ve hak ihlallerinin önlenmesinde kullanılır” ibaresinde atıf yapılan sürenin tek seferliğe mahsus 01.06.2020’den itibaren geçerli olacak şekilde işletilmesine karar verilmiştir.


Dağıtım yapılacak hak sahiplerinin listesinin yanı sıra başvuru usul, esasları ve gerekli belgelere web sitemizden erişebilirsiniz. Listede ismi bulunan tüm hak sahipleri Birliğimize başvurup ödemelerini alabilirler.Saygılarımla,


YAYBİR Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa AKSOY